A nosa historia

Kirenia Danza é unha compañía de creación artística contemporánea que crea, dirixe, distribúe e produce proxectos escénicos. Nas nosas creacións prima a investigación de novas expresións escénicas ligadas á linguaxe do movemento e a palabra.

Combinamos as creacións propias con encargos coreográficos, colaboracións teatrais e proxectos formativos e de cooperación europea.

os nosos colaboradores

O noso equipo

Bailarina, actriz e coreógrafa
Produtor
Vestiario
Bailarina
Bailarín
Compositora
Bailarina, actriz e coreógrafa
Actor e bailarín
Bailarina
Compositor
Bailarín e coreógrafo
Bailarín e Colaborador
Actor e bailarín
Escritora e asistente coreográfica
Bailarín