Arqueoloxía do movemento

TRES TRISTES 2.0, UN PROXECTO DE RECUPERACIÓN DE REPERTORIO

Este proxecto testa a metodoloxía de recuperación de repertorios como alternativa viable para o sector dancístico contemporáneo nun contexto de crise sanitaria e económica de especial impacto para a Danza, que dificulta a distribución de proxectos de nova creación pola superposición da distribución das mesmas, adiadas por reprogramacións de tempadas  previas afectadas pola pandemia. 

Creación da peza escénica

PRIMEIRA SEMANA
SEGUNDA SEMANA
TERCEIRA SEMANA
CUARTA SEMANA

Proceso de investigación

Lembramos a peza orixinal Tres Tristes Tres

Falamos de Miguel Azcue

Falamos de Isabel Bustos

Falamos de Danza Teatro Retazos

Estefanía Gómez, unha das intérpretes

Falamos con Miguel Azcue

Falamos con Guillermo Márquez

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4