Kirenia Danza, desde 2019

Compañía galega de danza fundada por Kirenia Martínez Acosta

Producións propias

as nosas pezas

Kirenia Danza é unha compañía de creación artística contemporánea que crea, dirixe, distribúe e produce proxectos escénicos. Nas nosas creacións prima a investigación de novas expresións escénicas ligadas á linguaxe do movemento e a palabra. Combinamos as creacións propias con encargos coreográficos, colaboracións teatrais e proxectos formativos e de cooperación europea.

Producións propias

As nosas pezas

Kirenia Danza é unha compañía de creación artística contemporánea que crea, dirixe, distribúe e produce proxectos escénicos. Nas nosas creacións prima a investigación de novas expresións escénicas ligadas á linguaxe do movemento e a palabra. Combinamos as creacións propias con encargos coreográficos, colaboracións teatrais e proxectos formativos e de cooperación europea.

Sobre nós

A nosa historia

Kirenia Danza é unha compañía galega de danza, fundada en 2019 por Kirenia Martínez Acosta, coreógrafa, bailarina e actriz, quen codirixe paralelamente a Cía. Entremáns desde 2006. É unha compañía de creación artística contemporánea que crea, dirixe, distribúe e produce proxectos escénicos. Nas súas creacións prima a investigación de novas expresións escénicas ligadas á linguaxe do movemento e a palabra (…)

Colaboracións

Producións alleas

Colaboracións

producións alleas

Sobre nós

a nosa historia

Kirenia Danza é unha compañía galega de danza, fundada en 2019 por Kirenia Martínez Acosta, coreógrafa, bailarina e actriz, quen codirixe paralelamente a Cía. Entremáns desde 2006. É unha compañía de creación artística contemporánea que crea, dirixe, distribúe e produce proxectos escénicos. Nas súas creacións prima a investigación de novas expresións escénicas ligadas á linguaxe do movemento e a palabra (…)

Membros do equipo

Bailarina, actriz e coreógrafa
Produtor
Vestiario
Bailarina
Bailarín
Compositora
Bailarina, actriz e coreógrafa
Actor e bailarín
Bailarina
Compositor
Bailarín e coreógrafo
Bailarín e Colaborador
Actor e bailarín
Escritora e asistente coreográfica
Bailarín