Sobre nós

Kirenia Danza, desde 2019

Kirenia Danza é unha compañía galega de danza, fundada en 2019 por Kirenia Martínez Acosta, coreógrafa, bailarina e actriz, quen codirixe paralelamente a Cía. Entremáns desde 2006.
É unha compañía de creación artística contemporánea que crea, dirixe, distribúe e produce proxectos escénicos. Nas súas creacións prima a investigación de novas expresións escénicas ligadas á linguaxe do movemento e a palabra.

Actualmente combina as creacións propias con encargos coreográficos, colaboracións teatrais, literarias e proxectos formativos, e de cooperación europea con outras entidades no nivel internacional e desenvolve outras seis propostas coreográficas: “Instante Gradual”, “Emigrantas”, “Primeiro a Vida!”, “Tres tristes 2.0”, “Otero, a bailarina española” e “Afectos”.